Thông báo

Đăng ký Email cá nhân trên hệ thống http://dkonline.thanglong.edu.vn để nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống.

Sau khi đăng nhập, hãy dành thời gian để cập nhật địa chỉ Email cá nhân của mình (khi quên mật khẩu, có thể sử dụng Email này để lấy lại mật khẩu).