Hệ thống tạm thời gián đoạn!

Để tra cứu các thông tin cần thiết, sinh viên truy cập các đường Link sau:

- Lịch thi sinh viên Học kì III, nhóm 1: https://tracuu.thanglong.edu.vn/lich-thi

- Tra cứu bảng điểm sinh viên: https://tracuu.thanglong.edu.vn/diem-thi

- Sinh viên khóa <= K35 xem thời khóa biểu HK3N2 tại tại địa chỉ: https://tracuu.thanglong.edu.vn/tkb2/

- Sinh viên khóa <= K35 xem thời khóa biểu HK3N3 tại tại địa chỉ: https://online.thanglong.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365)

- Tra cứu học phí Học kỳ III nhóm 1 & nhóm 2 năm học 2023 - 2024: https://tracuu.thanglong.edu.vn/hocphi2/